Andreja Hojnik Fišić

… umjetnost je zrak koji dišem, sve što može poslužiti izrazu kojim stvaram slikarske riječi, svi materijali koji posluže da izrazim osjećaj trenutka pretvarajući trenutke u zapise doživljenog …

Posjeti stranicu