Izrada logotipa i vizualnog identiteta

Skiciranje logotipa

Prva faza je stavljanje ideje na papir, gdje sami logotip poprima svoj oblik i predstavlja smjernice za daljnji razvoj.

Izrada logotipa

Druga faza je geometrijski precizno isrctavanje obrisa logotipa, nakon kojega se logotip oboji i doradi prema ideji dizajnera ili prema željama klijenta.

Izvedba logotipa

Nakon što je izrađen, logotip šaljemo klijentu na uvid.